منطقه 19 : برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه در سالمندی

منطقه ۱۹،  3980320004
منطقه 19 : برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه در سالمندی

 به گزارش روابط عمومی اداره سلامتمنطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، با توجه به اهمیت تغذیه و نقش آن در سلامت و پیشگیری از بیماری ها کارگاه آموزشی با محوریت تغذیه در سالمندی در سرای محله اسفندیاری بستان برگزار شد .
وی افزود: سالمندان با توجه به شرایط و ویژگی جسمی خود نیازمند توجه بیشتری به ویژه در مواد غذایی خود دارند از این رو ارتقای سطح آگاهی شهروندان در این زمینه و توجه به نیازهای غذایی این دوران می تواند در بهبود عملکرد و کیفیت زندگی سالمندان نقش مؤثری داشته باشد در همین راستا کارگاه مذکور با حضور جمعی از شهروندان در سرای محله برگزار شد و شرکت کننگان با نکات تغذیه ای در این دوران آشنا شدند و پاسخ سؤالات خود را از کارشناس حاضر دریافت کردند .