منطقه 19 : برگزاری پایش فشارخون در میدان تره بار مرکزی

منطقه ۱۹،  3980320005
منطقه 19 : برگزاری پایش فشارخون در میدان تره بار مرکزی

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه، با توجه به اهمیت فشارخون و نقش آن در ابتلا به بیماری های قلبی، آسیب های کلیوی و چشمی  و در راستای اجرای طرح پایش ملی فشارخون ،ایستگاه سلامت در میدان تره بار مرکزی مستقر و تست فشارخون انجام شد.