منطقه 19 : آموزش فشارخون و کنترل آن

منطقه ۱۹،  3980321001
منطقه 19 : آموزش فشارخون و کنترل آن

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، در راستای اجرای پویش ملی فشارخون و با هدف ارتقای سطح آگاهی شهروندان و بهبود کیفیت زندگی آنها ، کارگاه آموزشی فشارخون و کنترل آن در سرای محله خانی آبادنوشمالی برگزار شد.