منطقه 11- غربالگری فشار خون به مناسبت بسیج ملی فشار خون

منطقه ۱۱،  3980405002
 منطقه 11- غربالگری فشار خون به مناسبت بسیج ملی فشار خون

غربالگری فشار خون به مناسبت بسیج ملی فشار خون در روز چهارشنبه مورخ : 22/03/98، با حضور20نفر از شهروندان محله عباسی در خانه سلامت عباسی برگزار گردید. این برنامه در راستای افزایش آگاهی های عمومی در مورد بیماری ها و کاهش مبتلایان و حرکت به سوی جامعه ای سالم با هدف کنترل میزان فشار خون شهروندان و پیشگیری و کاهش بیماری ها در آنها و ارتقاء سطح سلامت  انجام میگیرد.