منطقه7:ایستگاه سلامت "اسکن کف پا و سنجش تراکم استخوان و تست فشارخون"

منطقه ۷،  3980409002
منطقه7:ایستگاه سلامت "اسکن کف پا و سنجش تراکم استخوان و تست فشارخون"

به گزارش مسئول خانه سلامت محله امجدیه ایستگاه سلامت" اسکن کف پا و سنجش تراکم استخوان و تست فشارخون " به مناسبت ماه رمضان در مسجد الرضا برگزار گردید. این برنامه با سرفصل های مشاوره فردی و انجام تست فشارخون و اسکن کف پا و سنجش تراکم استخوان و با هدف ارتقاء سطح آگاهی مخاطبان و در راستای خدمات رسانی در ماه رمضان در روز شنبه مورخ 28/2/98 در مسجد الرضا برگزار گردید.این برنامه با استقبال 100نفراز مخاطبان روبرو شد.

آخرین عناوین