منطقه 16: برگزاری اسپیرومتری (تست ریه) برای افراد سیگاری و در معرض سیگارتوسط پزشک به منا سبت هفته بدون دخانیات

منطقه ۱۶،  3980412001
منطقه 16:  برگزاری اسپیرومتری (تست ریه) برای افراد سیگاری و در معرض سیگارتوسط پزشک به منا سبت هفته بدون دخانیات

برگزاری اسپیرومتری (تست ریه) برای افراد سیگاری و در معرض سیگارتوسط پزشک به منا سبت هفته بدون دخانیات در محله یاخچی آباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معونت امور اجتماعی وفرهنگی منطقه 16؛ به همت خانه سلامت یاخچی آباد برگزاری اسپیرومتری (تست ریه) برای افراد سیگاری و در معرض سیگارتوسط پزشک به منا سبت هفته بدون دخانیات  98/3/29 در بوستان 17 شهریور انجام شد.

 

 

 

آخرین عناوین