منطقه 19 : برگزاری کلاس آموزشی مراقبت های سالمندی

منطقه ۱۹،  3980422001
منطقه 19 : برگزاری کلاس آموزشی مراقبت های سالمندی

اتوماسیون اداري شهرداري تهران >> ISTG SIMA

به گزارش روابط عمومي اداره سلامت منطقه ي 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، دوران سالمندي يكي از ادواري است كه با ويژگي هاي خاص خود همراه است ؛ از اين رو لازم است تا مراقبت هاي خاصي صورت پذيرد به عنوان مثال ، از دست رفتن بخشي از توانمندي هاي جسمي فرد و به وجود آمدن مشكلاتي در انجام فعاليت هاي روزمره ، نياز به توجه بيشتر اطرافيان و در نتيجه پيشگيري از بروز افسردگي هاي دوران سالمندي مي تواند از مراقبت هاي ويژه سالمندان محسوب شود ؛ براين اساس و در راستاي آگاهي بخشي به شهروندان ، كلاس آموزشي با موضوع مراقبت هاي ويژه ي سالمندي به همت خانه ي سلامت اسماعیل آّباد برگزار گرديد .